| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Hene Binsol 14 years, 5 months ago

IKT võimaldab oluliselt mitmekesistada tavapäraseid õppevahendeid ja pakkuda ühtlasi uusi õpetamise ja õppimise kogemusi. Erinevate IKT vahendite kasutamine toetab mitmekesist õpikogemust ning üksikute õppeülesannete ja õppetegevuse tervikuks kujundamise põhimõtteid. Selles wikis esitatakse lühiülevaade, kuidas kasutada IKT-vahendeid kõneravi tundides. Video IKT vahendete kasutamisest kõneravi tunnis.

 

Sissejuhatus

eXe  

APSTest2

Hot Potatoes 

Microsoft Office Publisher 

Microsoft Office PowerPoint

LeMill  

   
     

 

 

Hene Binsol

henebinsol@hiie.tartu.ee

edasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.